IRA YEROSHKO PHOTOGRAPHY

Tartak, Bandershtat festival, Lutsk, Ukraine, 2016